Likestilling i politikken handler også om kjønnsbalanse i maktposisjoner.

Det har vært over 40 % kvinner i regjeringen siden Brundtlands «kvinneregjering» ble utnevnt i 1986, og regjeringen har de 10 siste årene hatt tilnærmet jevn kjønnsbalanse Menn dominerer toppledelsen i kommuner og fylkeskommuner. Blant landets ordførere og fylkesordførere er kvinneandelen under 30 %. Les mer om kjønnsfordelingen i politisk toppledelse.