På denne siden finner du statistikk om bekymringsmeldingene som er mottatt av kommunene som deltar i pilotprosjektet TryggEst. Kommunene startet opp i perioden mellom september 2018 og januar 2019, og denne siden viser tall for rapportering året mellom 1. juli 2019 og 30. juni 2020. 

Tallene kommer fra kommunenens rapportering til Bufdir. 

Hovedpunkter

173

bekymringsmeldinger mottatt 2019/20

av de utsatte er kvinner

Psykisk vold er den vanligste typen vold eller overgrep

Oversikt over prosjektet

TryggEst er en ny og helhetlig modell for håndtering av mistanke om vold og overgrep mot risikoutsatte voksne. I perioden 2018-2020 piloteres TryggEst i kommunene Porsanger, Alta, Tromsø, Kristiansund, Trondheim, Hitra, Moss, Våler, Råde og Rygge, samt bydelene Ullern og Stovner i Oslo. Les mer om TryggEst her.

 

Hva vil det si at noen voksne er risikoutsatte? Noen voksne er spesielt risikoutsatt for vold og overgrep fordi de trenger hjelp til ting andre klarer selv. Dette gjelder særlig når man må slippe andre inn i sin personlige sfære, som for eksempel inn i sitt eget hjem. Risikoen for overgrep er ekstra stor i alle situasjoner der personer er avhengige av hjelp i hverdagen.

 

I TryggEst forstås risikoutsatte voksne som personer over 18 år, som i særlig grad kan ha behov for beskyttelse mot vold og overgrep. Personer som mottar eller burde mottatt offentlige eller private tjenester, og som i liten eller ingen grad er i stand til å beskytte seg selv. Dette kan være på grunn av fysisk, psykisk eller kognitiv/intellektuell funksjonsnedsettelse, alder, rus eller sykdom. Les mer om risikoutsatte voksne her. 

Kjennetegn ved den utsatte

Type vold eller overgrep

Kjennetegn ved utøver eller mistenkt

Kjennetegn ved de som melder bekymring

Type tiltak iverksatt i de avsluttede sakene