Barneverntjensten startet undersøkelsessak for 44 131 barn og unge i 2019. Dette utgjør en nedgang på 3 % fra året før. Under 1 % av undersøkelsessakene i 2019 resulterte i at barnevernstjenesten fremmet sak om omsorgsovertakelse eller tvangsvedtak for fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker.

Hovedpunkter

46 864

Barneverntjenesten åpnet 46 864 undersøkelsessaker for 44 131 barn i 2019.

92 % av undersøkelsessakene i 2019 ble gjennomført innen fristen på 3 måneder.

61 % av undersøkelsessakene i 2019 førte ikke til tiltak fra barnevernet.

Sidene er under oppdatering

Ved spørsmål ta kontakt med:


Kirsti Valset (kirsti.valset@bufdir.no)

Kristine Koløen (kristine.koloen@bufdir.no)

Kilder

Statistisk Sentralbyrå (SSB). Barnevern.

Statistisk Sentralbyrå (SSB). Folkemengde