I 2019 mottok barnevernstjenesten 57 979 meldinger fra personer som er bekymret for et barn. Når barnevernstjenesten mottar en slik melding, skal den snarest og senest innen én uke gjennomgå meldingen og vurdere om den gir grunnlag for en nærmere undersøkelse etter barnevernloven. I 2018 ble nær sagt alle meldinger gjennomgått innen fristen, og 81 % gikk videre til en undersøkelsessak. Er du bekymret for et barn?

Hovedpunkter

I 2018 gjennomgikk barnevernstjenesten meldinger for 4 % av barnebefolkningen (0-17 år).

Fra 2008 til 2018 økte antall gjennomgåtte meldinger i barnevernstjenesten med 53 %.

Barnevernstjeneste, politi og skole er de som melder mest.

Sidene er under oppdatering

Kilder

Statistisk Sentralbyrå (SSB). Barnevern

Statistisk Sentralbyrå (SSB). Folkemengde