Barnevernsstatistikk

Over tid har stadig flere barn og unge fått hjelp fra barnevernet, men de siste årene har antallet holdt seg relativt stabilt. I 2019 var det ca. 55 000 barn og unge som fikk hjelp av barnevernet.   

57 979

Barnevernstjenesten gikk gjennom 57 979 bekymringsmeldinger i løpet av 2019.

55 027

55 027 barn og unge i alderen 0–22 år mottok hjelp fra barnevernet i 2019.

Av barn og unge med hjelp fra barnevernet mottok 60 % hjelpetiltak i hjemmet ved utgangen av 2019.

Meldinger til barnevernet

I 2018 mottok barnevernstjenestene 57 013 meldinger fra personer som er bekymret for ett eller flere barn.

Undersøkelser i barnevernet

Barnevernstjenesten startet undersøkelsessak for 44 402 barn og unge i 2018.

Barnevern kommunemonitor

Barnevern kommunemonitor er en samling av indikatorer som gir kommuner mulighet til å sammenligne seg med andre kommuner og barneverntjenester

Barnevernstiltak til barn og unge med innvandrerbakgrunn

Barn og unge med innvandrerbakgrunn er overrepresentert som mottakere av hjelpetiltak i hjemmet. Dette gjelder i mindre grad for omsorgsovertakelser.