Barnevernsstatistikk

Over tid har stadig flere barn og unge fått hjelp fra barnevernet, men de siste årene har antallet holdt seg relativt stabilt. I 2019 var det ca. 55 000 barn og unge som fikk hjelp av barnevernet.   

57 988

Barnevernstjenesten gikk gjennom 57 988 bekymringsmeldinger i løpet av 2019.

54 592

54 592 barn og unge i alderen 0–22 år mottok hjelp fra barnevernet i 2019.

Av barn og unge med hjelp fra barnevernet mottok 60 % hjelpetiltak i hjemmet ved utgangen av 2019.

Bekymringsmeldinger til barnevernet

I 2019 mottok barnevernstjenestene 57 988 meldinger fra personer som er bekymret for ett eller flere barn.

Undersøkelser i barnevernet

Barnevernstjenesten startet undersøkelsessak for 44 131 barn og unge i 2019.

Barn som får hjelp fra barnevernet

Barnevernet har en rekke tiltak de kan sette i verk, alt etter hvilke behov barnet og familien har. I 2019 mottok 54 592 barn og unge ett eller flere barnevernstiltak.

Barnevern kommunemonitor

Barnevern kommunemonitor er en samling av indikatorer som gir kommuner mulighet til å sammenligne seg med andre kommuner og barneverntjenester

Barnevernstiltak til barn med innvandrerbakgrunn

Barn og unge med innvandrerbakgrunn er overrepresentert som mottakere av hjelpetiltak i hjemmet. Dette gjelder i mindre grad for omsorgsovertakelser.