Det er viktig at representantene i rådet for personer med funksjonsnedsettelse forstår rollen sin og får hjelp til å forstå saksgangen i kommunen eller fylkeskommunen.

Dette gjelder spesielt hvis du er nyoppnevnt og ikke har erfaring med å sitte i råd eller politisk bakgrunn. KS' folkevalgtprogram gir grunnleggende informasjon om rollen som folkevalgt. Du kan ta opp muligheten for å delta på kurs i dette folkevalgtprogrammet med rådet ditt og kommunen eller fylkeskommunen din.

Regnes som folkevalgt

Som rådsmedlem regnes du som folkevalgt på lik linje med andre som sitter i folkevalgte organer. 

Etter kommuneloven gjelder derfor de samme reglene for rådet som for andre folkevalgte organer, og medlemmene av rådet har de samme rettighetene og pliktene.

Hvem representerer du?

Medlemmene i rådet for personer med funksjonsnedsettelse skal til sammen representere og ivareta behovene til alle kommunens innbyggere med funksjonsnedsettelse. 

Hvis du ble foreslått som medlem av rådet av en bestemt organisasjon for funksjonshemmede, så er din rolle, sammen med andre i rådet, likevel å vareta behovene til alle med funksjonsnedsettelser i kommunen – så langt det er mulig. Det kan være vanskelig, men da er det desto viktigere å skaffe deg kunnskap om situasjonen og behovet til ulike grupper funksjonsnedsettelser.

Hvis du for eksempel deltar på en konferanse på vegne av rådet, bør du være bevisst på det slik at du uttaler seg i samsvar med rådets synspunkter og ikke på vegne av deg selv, en organisasjon, et politisk parti eller annet.

Politikere kan inngå som medlemmer av rådet. Da er det ekstra viktig å være bevisst rollen som representant for rådet, og at du ikke representerer partiet ditt i denne situasjonen. 

Relatert innhold