Veileder for rådene for personer med funksjonsnedsettelse

Utarbeidet i samarbeid med Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Kulturdepartementet og Barne- og familiedepartementet