Rettleiar (veileder) for rådene for personar med funksjonsnedsetting

Utarbeidd i samarbeid med Kommunalt- og moderniseringsdepartementet, Kulturdepartementet og Barne- og familiedepartementet.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet utarbeidde ei førebels forskrift som opnar for gjennomføring av digitale fjernmøte under korona. Denne forskrifta gjeld også for ungdomsråd.