Veileder for rådene for personer med funksjonsnedsettelse

Utarbeidet i samarbeid med Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Kulturdepartementet og Barne- og familiedepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet utarbeidet en midlertidig forskrift som åpner for gjennomføring av digitale fjernmøter under korona. Denne forskriften gjelder også for ungdomsråd.