Tegn på vold og overgrep

Barn og unge som har blitt utsatt for overgrep kan vise ulike tegn eller symptomer.  Du trenger ikke være sikker på hvilken type overgrep et barn er utsatt for for å melde fra.