Om retningslinjene

Disse retningslinjene skal hjelpe deg som jobber med barn og unge med funksjonsnedsettelse å avdekke og håndtere omsorgssvikt, vold og overgrep.

De er til for at du skal få hjelp til å handle ut fra din bekymring, og melde fra om bekymringen din. Retningslinjene er ikke laget for at du skal få bekreftet din mistanke eller «diagnostisere» barnet. Det er barnevernet eller politiets oppgave. 

Barn med funksjonsnedsettelser kan være mer risikoutsatt for vold og overgrep

Noen barn og unge kan ha ekstra utfordringer med at de har nedsatt funksjonsevne. Livssituasjonen funksjonsnedsettelser setter dem i, kan gjøre de mer sårbar for vold og overgrep. Les mer om hvilke barn som er mer risikoutsatt for overgrep.

Det kan være straffeskjerpende å begå overgrep mot barn med nedsatt funksjonsevne.

Barn med nedsatt funksjonsevne er en svært sammensatt gruppe. Barn og unge med nedsatt funksjonsevne reagerer stort sett på samme måter som alle andre barn. Det er også stort sett samme fremgangsmåte for å håndtere overgrep, men det kan være flere instanser og tjenesteytere involvert.

Vanskeligere å oppdage vold og overgrep

Noe av utfordringen for barn og unge med nedsatt funksjonsevne som blir utsatt for vold og overgrep er at ofte vil tegn på dette bli tilskrevet konsekvenser av funksjonsnedsettelsen og ikke vold og overgrep. Les mer om ulike tegn på vold og overgrep.