Seksuelle overgrep omfatter fysisk og/eller psykisk krenkelse av en persons seksuelle integritet. Noen ganger er det opplagt at det dreier seg om overgrep, andre ganger er man i tvil. Du skal iverksette retningslinjene også ved tvil.

Et overgrep vil si at et menneske krenker et annet menneskes rettigheter.

Enhver seksuell handling utført mot noen som ikke gir, eller er i stand til å gi, sitt samtykke, og hvor handlingen medfører subjektivt ubehag, smerte, frykt eller annen opplevelse av krenkelse defineres som seksuelt overgrep.

Seksuelle overgrep innebærer med andre ord å lure eller påtvinge et annet menneske seksualitet som det ikke ønsker, eller er utviklingsmessig i stand til å gi sitt samtykke til.

Slike overgrep kan straffes etter straffeloven, som også definerer seksuelle overgrep i ulike alvorlighetsgrader (Straffeloven kapittel 26).

Eksempler på seksuelle overgrep

  • Visning av pornografi til noen som ikke samtykker til dette, eller er under 18 år.
  • Blotting.
  • Tukling/beføling.
  • Oral, vaginal eller anal inntrenging med penis, fingre eller andre gjenstander.
  • Visning av seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd på offentlig sted i nærvær av, eller overfor, noen som ikke har samtykket til det.
  • Visning av seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd i nærvær av, eller overfor, barn under 16 år.
  • Utnyttelse av en annens psykiske utviklingshemming.
  • Seksuell omgang ved misbruk av stilling, avhengighetsforhold eller tillitsforhold.

I straffelovens kapittel 26, og § 295, bokstav b, står det

"Med fengsel inntil 6 år  straffes den som skaffer seg eller en annen seksuell omgang,  eller får noen til å utføre handlinger som svarer til seksuell omgang med seg selv  ved å  utnytte noens psykiske lidelse eller psykiske utviklingshemming dersom forholdet ikke rammes av § 291".