Test deg selv: Opplæring og øvelse i bruk av retningslinjene

Disse casene kan brukes til å øve på retningslinjene, enten på egenhånd, men helst i en personalgruppe

Vett på nett

Vett på nett  er en lettlest brosjyre med tips og råd om nettbruk. Bestill, last ned og les mer om hvordan du bruker den her.