Denne veiledningen er ment for deg som i det daglige bistår personer som kan ha nytte av en lettlest brosjyre om nettvett. Dette kan være voksne eller ungdom som har behov for informasjon formidlet på en lett forståelig måte, eller barn.

Vi kan ikke forvente at brosjyren alene vil føre til en økt forståelse og mer hensiktsmessig bruk av nettet, men brosjyren og denne veiledningen kan hjelpe deg i å gi gode råd for trygg og positiv nettbruk. Du kan også få hjelp til å bistå og beskytte vedkommende fra å foreta dårlige valg, og/eller sørge for at vedkommende få hjelp dersom han eller hun allerede har gjort disse valgene.

Målgruppe for veiledningen

Du selv kan være foreldre, lærer, leder i frivillig arbeid, eller ansatt i en tjeneste.

Hvordan komme i posisjon til å bruke brosjyren

  • I skolen er den egnet til bruk i undervisning eller også på foreldremøter hvor man kan ha nettvett som tema for foreldre.
  • Du kan bruke brosjyren som utgangspunkt for uformelle samtaler eller veiledning i gruppe i bolig eller organisasjoner.
  • I en uformell samtale kan du komme i posisjon ved å vise interesse for vedkommende bruk av nettet.

Kom i posisjon ved å bry deg

PC, telefon og nettbrett er private eiendeler, men vi bør ikke være likegyldige til hvordan digitale medier brukes. Spør vedkommende om hva han eller hun bruker nettet til og be han eller hun vise deg nettsteder, spill, apper  og andre ting som vedkommende bruker. Det er en god inngang til å jobbe med nettvett.

Kom i posisjon ved å undre deg

Dersom du har inntrykk av at en av noen bruker nettet på en uheldig måte, kan en god start være å stille undrende spørsmål. Du kan for eksempel ha fått inntrykk av at vedkommende er på nettsteder hvor det forekommer mobbing, pornografisk materiale, eller andre nettsteder du tror kan være uheldig for vedkommende selv eller andre.  Da kan det være lurt å spørre vedkommende om hvorfor han eller hun er på disse sidene, og om han eller hun finner det de leter etter.

Kom i posisjon ved å selv be om hjelp

Det er lurt å be om bistand til enkelte utfordringer du selv møter i hverdagen. Hvis brukeren du yter bistand til har kompetanse på data, kan du for eksempel be vedkommende om hjelp. Det vokser han eller hun på og du kommer lettere i posisjon til å jobbe med brosjyren sammen med vedkommende.

Last ned eller bestill brosjyren

Brosjyren kan lastes ned eller bestilles i to format: