Mistanke om seksuelle overgrep - Slik går du frem

Mistenker du at en person med utviklingshemming har blitt utsatt for seksuelle overgrep? Fysiske tegn eller endringer i en vedkommendes oppførsel kan være tegn på dette. At en ansatt eller andre bryter intimitetsgrenser eller har seksualisert atferd som virker påfallende kan også være tegn på at overgrep har skjedd.

Hva skal jeg gjøre dersom jeg mistenker at noen er utsatt for seksuelle overgrep?

 • Ved mistanke om seksuelle overgrep skal alle relevante observasjoner noteres forløpende. Noter ned når du fikk mistanken og hva den besto i (hendelsesforløp):
  • Dato
  • Arena for observasjon
  • Hvem som er til stede når observasjon forekommer
  • Nøyaktig beskrivelse av observasjoner
  • Navn på den som har laget notatet
  • Se trinn 2 for utdypende informasjon
 • Du skal ikke være alene med mistanken. Henvend deg til nærmeste/ansvarlig leder, eller ved behov (dersom du f.eks. ikke blir lyttet til), gå direkte til ledernivå over dette, eller til politiet.
 • Antatt overgriper må ikke konfronteres med mistanke pga. fare for bevisforspillelse. Se trinn 4.
 • Søk råd hos politiet, kommunepsykolog, ressursgrupper, Habiliteringstjenesten eller andre relevante instanser.
 • Dersom den utsatte forteller selv, så skal det oppfordres til å fortelle fritt uten press.
 • Skriv ned ordrett hva som blir fortalt. Du kan spørre når hendelsen skjedde sist gang. Bruk åpne spørsmål! Skriv ned detaljer og uttalelser den utsatte kommer med så ordrett som mulig. Se trinn 2.
 • Si at du vil hjelpe. Ikke lov at du ikke skal si det til noen. Forklar at du må fortelle det videre.
 • Dersom mistanke ikke rettes mot foreldre/pårørende skal leder i de fleste tilfeller sørge for at de blir informert om mistanken, i tråd med den utsattes ønsker og behov, gjerne i samråd med politiet. Se trinn 5.
 • Fortsett å føre notater etter hvert som du observerer eller snakker med den utsatte; skriv ned sinnstilstand – for eksempel gråt, sinne og hva som sies.