Ivaretagelse og oppfølging av den utsatte

  • Ansvarlig leder har ansvar for at den utsatte blir ivaretatt og fulgt opp - enten saken blir anmeldt eller ikke. Les mer om hvilke beslutninger som ansvarlig leder (eller overgrepsteam) må ta så fort som mulig.
  • Personer som trenger å vite om overgrepet for å ivareta offeret skal informeres.
  • Ansvarlig leder må snarest drøfte med påtalemyndigheten om det bør pålegges et besøks- og kontaktforbud mens saken etterforskes.
  • Offer/pårørende har også rett til bistandsadvokat.
  • Dersom offeret ikke har verge, eller vergen er inhabil, kan det oppnevnes en midlertidig setteverge.
  • Dersom den mistenkte er en annen person med utviklingshemming, må virksomheten også vurdere ivaretakelse og oppfølging av denne personen.

Last ned