Hva med den mistenkte overgriperen?

Hvordan du skal forholde deg til den mistenkte overgriperen avhenger i noen grad av hvem overgriperen er.  Noen generelle regler er likevel:

 • Den mistenkte skal ikke konfronteres, dette er politiets oppgave.
 • Dersom det er opprettet overgrepsteam/ressursgruppe i kommunen/ fylket, skal ansvarlig leder håndtere saken i samråd med denne.

 Den mistenkte er en ansatt

 • I samråd med politiet tar arbeidsgiver stilling til om mistenkte skal suspenderes fra sin stilling.
 • Den mistenkte skal gjøres kjent med virksomhetens retningslinjer (selv om det forventes at den mistenkte er kjent med virksomhetens retningslinjer, skal dette gjentas for vedkommende).
 • Det skal informeres om hvorvidt politiet har blitt koblet inn i saken.
 • Dersom mistenkte ønsker å formidle sin versjon, skal du henvise til politiet.
 • Dersom mistenkte i samtalen likevel formidler informasjon om hendelsen, skal du gjøre vedkommende oppmerksom på at virksomheten ikke har taushetsplikt på det som kommer fram i samtalen, og at det vil bli ført referat som blir formidlet til politiet.
 • Referatet skal være objektivt, og uten egne tolkninger.
 • Den mistenkte skal få tilbud om å lese gjennom referatet og skrive under på det.
 • Referatet fra samtalen gis til politiet.
 • Den som følger opp den mistenkte skal komme fra en annen instans enn der den mistenkte er ansatt.
 • Mulige konsekvenser for den mistenkte overgriperen kan være:
  • Suspensjon
  • Omplassering
  • Besøks- kontaktforbud
  • Varetekt
  • Avskjed
  • Oppsigelse

Den mistenkte har utviklingshemming

 • Politiet skal ha den første samtalen dersom det er mulig.
 • Den mistenkte bør få tilbud om å ha med en støtteperson gjennom hele prosessen, fra første samtale til etterforskningen er over.
 • Dersom den mistenkte formidler informasjon til ansatte, skal ansvarlig leder, sammen med en kollega, ha samtalen med vedkommende.
 • Informer om at politiet har blitt koblet inn i saken og at virksomheten ikke har taushetsplikt på det som kommer fram i samtalen. Du skal ikke drive etterforskning, men konsentrere deg om hva mistenkte ønsker å formidle.
 • Det skal skrives referat fra samtalen. Referatet skal være objektivt og uten egne tolkninger. Noter ned både spørsmål og svar. Ikke still ledende spørsmål. Eksempelvis; Ikke spør om hvem/hva/hvor, men be vedkommende fortelle. 
 • Mistenkte skal få tilbud om å lese gjennom referatet/få referat opplest og skrive under på det. Referatet fra samtalen gis til politiet.
 • For en mistenkt overgriper med utviklingshemning kan mulige konsekvenser være:
  • Flytting
  • Besøks- eller kontaktforbud
  • Varetekt
  • Varetektsurrogat

Den mistenkte er en utenforstående

 • Dersom den mistenkte er en utenforstående uten utviklingshemming, henvises vedkommende til politiet.
 • Det skal informeres om at politiet har blitt koblet inn i saken og at virksomheten ikke har taushetsplikt på det som kommer fram i samtalen.
 • Du skal ikke drive etterforskning, men konsentrere deg om hva mistenkte ønsker å formidle. Det skal skrives referat fra samtalen. Referatet skal være objektivt og uten egne tolkninger. Noter ned både spørsmål og svar. Ikke still ledende spørsmål. Eksempelvis; Ikke spør om hvem/hva/hvor, men be vedkommende fortelle.
 • Mistenkte skal få tilbud om å lese gjennom/få referat opplest og skrive under på det.
 • Referatet fra samtalen gis til politiet.

Last ned