Dokumenter det som skjer!

 Det er viktig for politiets etterforskning av overgrepet at du noterer alt som skjer underveis. Denne dokumentasjonen kan bli et viktig bevis senere.

Husk at

  • Du som ansatt skal ikke drive etterforskning, bare samle relevant informasjon til politiet tar over saken.
  • Det er av avgjørende betydning at en rapport om det mistenkte eller begåtte overgrepet blir skrevet ned umiddelbart etter at informasjonen har fremkommet. Denne dokumentasjonen må deretter oppbevares på et sikkert sted, blant annet fordi kan bli brukt som bevis i en senere rettssak.

Slik skriver du rapporten

  • Du skal dokumentere alt som sies, alt som skjer og alt som gjøres. Vær nøye med å tilstrebe objektivitet i det som noteres, ikke vær moraliserende.
  • Dokumentet må vise så nøyaktig som mulig hva som har blitt sagt og gjort av personene som har vært involvert: Offeret, potensiell overgriper og mulige vitner.
  • Rapporten skal baseres på fakta. Dersom deler av rapporten inneholder dine vurderinger eller meninger skal det være tydelig. Dersom den inneholder informasjon fra andre personer må det gå klart frem hvem dette er.
  • Last ned sjekkliste her

Last ned