Autismespekterforstyrrelser (ASD)  er en betegnelse som dekker flere underdiagnoser som er karakterisert ved manglende evne og oppmerksomhet mot kommunikasjon og sosial samhandling. Barnet vil i tillegg ha repeterende eller stereotyp væremåte.Tilstanden forekommer oftere hos gutter enn hos jenter.

Symptomer og kjennetegn

Som regel viser symptomer på autismespekterforstyrrelser seg før barnet er tre år. Enkelte tilstander innen autismespekteret, som Asbergers, diagnostiseres imidlertid ofte i skolealder eller senere.

Sosiale ferdigheter som brukes i gjensidige sosiale relasjoner

 Eksempler på fremtredelsesformer kan være:

 • Barnet kan ofte virke uinteresserte, og reagerer ikke når det blir lekt med eller stelt, eller reagerer påfallende annerledes enn andre barn. Barnet kan være vanskelige å roe når det gråter, og kan virke fornøyde med å være alene.
 • Noen barn liker kroppskontakt, særlig ved voldsom lek, mens andre blir stive og avvisende når de blir tatt på.
 • Noen barn synes ikke å reagere på stemmer og blir ofte mistenkt for å være døve. Andre er veldig vare både for syns- og hørselsinntrykk.
 • Noen barn har dårlig blikkontakt, mens andre lar blikket gli over ansiktet til dem de møter, eller stirrer dem granskende inn i ansiktet fra kloss hold.
 • De lærer sjelden ved å ta etter andre (imitere) og har store vansker med å forstå og delta i ulike aktiviteter.
 • Barnets samhandling med andre mennesker og evne til å oppfatte andres perspektiv er begrenset.
 • Barnet har stort behov for rutiner og forutsigbarhet.

Kommunikasjon- og språkferdigheter som brukes i gjensidig samspill

Eksempler på fremtredelsesformer kan være:

 • Barnets språkferdigheter varierer fra manglende språkutvikling til velutviklet språk.
 • Noen barn kan snakke en del og forstå mye.
 • Noen barn kan gjenta mekanisk det andre sier uten at det virker meningsfylt i sammenhengen (ekkotale).
 • Barnets tale virker ofte monoton på grunn av dårlig talerytme og lite betoning.
 • De fleste barn har lite mimikk, gester eller kroppsspråk, eller det er manglende samsvar mellom det barnet sier og mimikken det bruker.
 • Noen barn utvikler ikke funksjonelt talespråk og må bruke alternativ kommunikasjon.
 • Barnets språkforståelse er ofte konkret og bokstavelig.

Repeterende eller stereotype væremåter

Eksempler på fremtredelsesformer kan være:

 • Noen barn har et begrenset atferdsrepertoar preget av gjentakelser og ritualer.
 • Mange barn har vansker med å bruke leker på en funksjonell måte. Eksempel på dette er at barnet kan stille opp lekene i en lang rekke, og kan gjenta dette i samme rekkefølge flere ganger. Å snurre hjulene på lekebilen kan synes mer interessant enn å kjøre den.
 • Barnet viser ofte uvanlig interesse for ting som kan dunkes, svinges, snurres og luktes på, og ting som lyser eller blinker.
 • Enkelte barn liker spesielle lyder, mens andre unngår visse lyder ved å holde seg for ørene.
 • Noen barn har store kunnskaper innen for sine spesielle interesser (såkalte «særinteresser»)
 • Noen barn har uvanlige ferdigheter innen f.eks. musikk, regning eller tegning.
 • Noen barn er veldig urolige og har et høyt aktivitetsnivå. Andre er passive eller fjerne.
Publisert 07. september 2015
Oppdatert 25. november 2015