ADHD er en fellesbetegnelse for diagnosene «Hyperkinetiske forstyrrelser» (ICD-10) og «Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder» (DSM-5).  Flere gutter enn jenter får diagnosen.

Symptomer og kjennetegn

Symptomene gir seg vanligvis til kjenne tidlig i barneårene og vedvarer ofte inn i ungdomsalderen og opp i voksen alder. Kjernesymptomene ved ADHD er konsentrasjonsproblemer/oppmerksomhetsvansker, hyperaktivitet, og impulsivitet.

Konsentrasjonsproblemer

Personer med ADHD har vansker med å fange opp muntlige beskjeder og holde oppmerksomheten over tid på det de skal. De kan ha vansker med å bearbeide informasjon, og kan derfor få problemer med å følge instruksjoner, gjennomføre oppgaver og organisere egne aktiviteter. For andre kan det virke som om de ikke hører etter. De unngår eller misliker gjerne oppgaver som krever vedvarende oppmerksomhet. De skifter ofte fra en aktivitet til en annen, uten å gjøre noe ferdig. De er lette å distrahere, er glemsomme og mister lett ting.

Hyperaktivitet:

Barn og unge med ADHD har ofte mye uro i hender og føtter. På skolen kan barnet for eksempel forlate plassen sin i timen og bevege seg omkring i klasserommet. Andre kjennetegn er støyende lek og mye kroppslig aktivitet. Barn med ADHD prater ofte mye uten å tilpasse seg den situasjonen de er i. Ungdom og voksne har ikke det samme høye aktivitetsnivået, men er ofte rastløse.

Impulsivitet:

Barn med ADHD handler ofte impulsivt. Dette innebærer at de handler før de har tenkt seg om. Det fører gjerne til at de svarer før et spørsmål er avsluttet, ikke klarer å vente på tur og avbryter. Disse symptomene er mest karakteristiske hos barn, men kan også være tydelige hos ungdom og voksne.

Andre grunner til uro og konsentrasjonsvansker

Det er mange grunner til at barn og ungdom kan bli urolige og ukonsentrerte. Ulike belastninger som f.eks. omsorgssvikt, eller traumer vil kunne gi slike reaksjoner. Engstelse, tristhet og andre psykiske vansker vil også kunne ha disse symptomene. Det er også somatiske sykdommer som for eksempel epilepsi som kan vise seg gjennom symptomer som likner det en ser ved ADHD. I tillegg vil også barn og unge med ADHD kunne ha tilleggsvansker som kan forsterke ADHD-symptomene. Utviklingshemming kan også føre til at barna blir urolige og ukonsentrerete.

Når barnet har mange vansker samtidig, må det gjøres et grundig diagnostisk arbeid for å få tilstrekkelig god oversikt til å kunne gi god nok hjelp. Når man treffer på barn og unge med uro og konsentrasjonsvansker, vil det oftest være grunn til henvisning til spesialisthelsetjenesten (BUP) for diagnostisk undersøkelse. Barn og unge som diagnostiseres med ADHD vil ofte ha behov for flere hjelpetiltak samtidig.

Publisert 08. september 2015
Oppdatert 25. november 2015