FFO har 75 medlemsorganisasjoner, som til sammen har mer enn 335.000 medlemmer, og er dermed Norges største paraplyorganisasjon for organisasjoner av funksjonshemmede og kronisk syke.

Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner består av: Foreningen Norges DøvblindeNorsk Forbund for Utviklingshemmede og Norges Handikapforbund.

Unge funksjonshemmede er et samarbeidsorgan for funksjonshemmedes ungdomsorganisasjoner i Norge. Organisasjonen ble stiftet i 1980 og har i dag 32 medlemsorganisasjoner. Til sammen har disse rundt 25 000 medlemmer.