Tall og statistikk

85 000

85 000 personer med nedsatt funksjonsevne ønsker arbeid.