Besøksadresse: Fredvang alle 10, 2321 Hamar
Postadresse: Postboks 2233, 3103 Tønsberg

Faks: 62 54 94 98 

MST-leder: Urda Larsen

Telefon: 466 16 175

E-post: urda.larsen@bufetat.no

Vaktfelefon: 466 16 839 (for familier i behandling hos MST Hamar)