Telefon: 466 17 635

e-post: mst.trondelag.nord@bufetat.no

Besøksadresse: Jernbanegt. 11-13, 7600 Levanger
Postadresse: Postboks 2233, 3103 Tønsberg

Leder: Ingemar Bredeli, tlf. 466 17 635