E-post:  ida.lange-nielsen@bufetat.no

Besøksadresse: Grønland 68, Drammen
Postadresse: Postboks 2233, 3103 Tønsberg

MST-veileder: Ida Lange-Nielsen, tlf. 466 18 029