Telefon: 466 19 200

e-post: mst.bergen@bufetat.no

Besøksadresse: Nedre Nattland 69, 5099 Bergen
Postadresse: Postboks 2233, 3103 Tønsberg