E-post: hans.terland@bufetat.no

Besøksadresse: Anton Jensensgate 2, 3125 Tønsberg
Postadresse: Postboks 2233, 3103 Tønsberg

Avdelingsleder: Hans Terland, tlf. 466 18 028