Telefon: 466 17 730

e-post: agder.behandling.ungdom@bufetat.no

Besøksadresse: Vesterveien 15 b, 4613 Kristiansand
Postadresse: Postboks 2233, 3103 Tønsberg

Avdelingsleder: Kari Berg, tlf. 466 17 730