Nasjonalt inntaksteam (NIT) er en støttefunksjon for Bufetats fem regionale enheter for inntak. Hovedformålet er å bistå inntak med kartlegging og målgruppedifferensiering av alle ungdommer som kommunen søker om behandlingsinstitusjon til etter Lov om barneverntjenester §§ 4-24 og 4-26.

Her kan du lese mer om inntak til institusjon jf. bvl §§ 4-24 og 4-26.

Kontaktinformasjon NIT:

  • Leder: Kate Irene Hansson
  • E-post: nasjonalt.inntaksteam@bufetat.no Henvendelser på e-post besvares fortløpende innenfor normal arbeidstid
  • Telefon sentralbord: 466 17 500
  • Postadresse: Postboks 2233, 3103 Tønsberg