Henvendelser ved ordinær arbeidstid

Enhet for inntak i Bufetat, region sør

Telefon: 466 18 100
Postadresse: Postboks 2233, 3103 Tønsberg
Besøksadresse: Anton Jenssensgate 2, Tønsberg

E-post: inntak.sor@bufetat.no

Akutthenvendelser hele døgnet

  • 466 18 088

Se rutiner for inntak til akutt