Henvendelser ved ordinær arbeidstid

Enhet for inntak i Bufetat, region sør

Telefon: 466 18 100
Postadresse: Postboks 2233, 3103 Tønsberg
Besøksadresse: Anton Jenssensgate 2, Tønsberg

E-post: inntak.sor@bufetat.no

Akutthenvendelser hele døgnet

  • 466 18 088

Se rutiner for inntak til akutt

Lokasjoner under Enhet for inntak, region sør

Inntak Buskerud

Telefon: 466 17 810
Postadresse: Postboks 2233, 3103 Tønsberg
Besøksadresse: Grønland 68, 3045 Drammen

Inntak Agder

Telefon: 466 17 900
Postadresse: Postboks 2233, 3103 Tønsberg
Besøksadresse: Tordenskjoldsgt. 65, 4614 Kristiansand

Inntak Telemark

Telefon: 466 17 700
Postadresse: Postboks 2233, 3103 Tønsberg
Besøksadresse: Schweigaardsgate 11, 3717 Skien

Inntak Vestfold

Telefon: 466 18 100
Postadresse: Postboks 2233, 3103 Tønsberg
Besøksadresse: Anton Jenssensgate 2, Tønsberg