Se rutiner for inntak til akutt

Ved akutthenvendelser 466 16 410 - åpen hele døgnet.

Enhet for inntak Region øst, avd. Oppland

Telefon: 466 16 600

Postadresse: Enhet for inntak, Bufetat, region øst, avdeling Oppland, PB 2233, 3103 Tønsberg

Besøksadresse: Øverbyvegen 90, 2819 Gjøvik

Enhet for inntak Region øst, avd. Hedmark

Telefon: 466 16 480

Postadresse: Enhet for inntak, Bufetat, region øst, avdeling Hedmark, PB 2233, 3103 Tønsberg

Besøksadresse: Fredvang allè 10, Hamar

Enhet for inntak Region øst, avd. Akershus

Telefon: 466 16 130

Postadresse: Enhet for inntak, Bufetat, region øst, avdeling Akershus, PB 2233, 3103 Tønsberg

Besøksadresse: Kanalveien 18, inngang B, 2004 Lillestrøm. Henvend deg i resepsjonen i 5. etasje.

Enhet for inntak Region øst, avd. Østfold

Telefon: 466 16 900

Postadresse: Enhet for inntak, Bufetat, region øst, avdeling Østfold, PB 2233, 3103 Tønsberg

Besøksadresse: Sundløkkaveien 73, 1659 Torp