Henvendelser akutt: 466 18 068

 

  • Enhet for inntak (ordniær arbeidstid) 
  • Røvika ungdomssenter (utenom ordinær arbeidstid) 

Se rutiner for inntak til akutt

Øvrige henvendelser mandag til fredag 09:00 til 15.00

Kontakt Enhet for inntak i Bufetat, region nord som fordeler saken til en ledig inntaksrådgiver.

Enhet for inntak Bufetat region nord
Telefon: 466 18 068
Postadresse: Postboks 2233, 3103 Tønsberg

Lokasjoner under enhet for inntak, region nord

Alta
Postadresse: Postboks 2233, 3103 Tønsberg
Besøksadresse: Betongveien 2, 9509 Alta

Bodø
Postadresse: Postboks 2233, 3103 Tønsberg
Besøksadresse: Nordstrandveien 41, 8012 Bodø

Tromsø
Postadresse: Postboks 2233, 3103 Tønsberg
Besøksadresse: Storgata 70, 9008 Tromsø