Ein del av Bufdir sitt materiell finnast berre elektronisk. Du kan finne dei fleste av våre publikasjonar i Nettbiblioteket, eventuelt søk på tittel i søkefeltet i bestillingsportalen vår for trykte publikasjonar. Dersom du vel Liste etter tema, får du oversikt over alle publikasjonane vi har i portalen.

For noko av materiellet gjeld eigne rutiner, og må difor bestillast via ein kontaktperson. I så fall vil du finne informasjon om kontaktperson under oppføringa av materiellet her. Søk på tittel i søkefeltet.

Det kan hende at brosjyren eller materiellet du leitar etter ikkje er gitt ut av oss. Dersom du alt har eit eksemplar finnast det ofte informasjon i brosjyren kvar ein kan bestille.

Materiell som er utgitt av andre:

Evaluering av barnevernsreformen, fire rapportar
Desse rapportane er utgitt av NIBR, NOVA, PWC og Deloitte. Vi har ikkje rapportane for utsending. Eventuelt kan det vere mogleg å bestille eller laste dei ned frå dei respektive utgivarane.

Fosterhjem for barns behov 
Kan bestillast hos NOVA.

Rapporten "Foreldre med kognitive vansker i møte med barnevernet"
Rapporten kan bestillast frå NTNU samfunnsforskning

Andre utgivarar av materiell i same fagområde:

Regjeringen

Helsedirektoratet

Atferdssenteret

 

Tilbake til bestillingsportalen