Oversikt over ledergruppa i Bufdir

Mari Trommald, direktør i Bufdir

Mari Trommald, direktør

E-post: Mari Trommald

Telefon: 466 15 575 (Forværelse)

 CV  

Pressebilder 

 

 

Anne Hafstad, kommunikasjonsdirektør
Anne Hafstad, kommunikasjonsdirektør 

E-post: Anne Hafstad

Telefon: 91 79 39 73

 

 

 

Jan Kato Fremstad

Jan Kato Fremstad, divisjonsdirektør - organisasjon

E-post: Jan Kato Fremstad

Telefon:  971 71 957

 

 

 

Wenche Mobråten, divisjonsdirektør - kunnskap, Bufdir
Wenche Mobråten, divisjonsdirektør - kunnskap

E-post: Wenche Mobråten

Telefon: 466 16 098

 

 

 

Harald Hegerberg

Harald Hegerberg, divisjonsdirektør - digital utvikling

E-post: Harald Hegerberg

Telefon:  982 38 735

 

 

 

Ingvild Aleksandersen, divisjonsdirektør - forvaltning, Bufdir
Ingvild Aleksandersen, divisjonsdirektør - forvaltning

E-post:  Ingvild Aleksandersen

Telefon: 991 51 919 

 

 

 

Kjetil Ostling, foto: Tine Poppe
Kjetil Ostling, divisjonsdirektør - tjenester

E-post: Kjetil Ostling

Telefon: 90 15 9042

 

 

 

Bjørn Lescher-Nuland, strategidirektør i Bufdir

Bjørn Lescher-Nuland, strategidirektør

E-post: Bjørn Lescher-Nuland

Telefon: 900 88 258

 

 

 

 

Magnus Askim, Anskaffelsesdirektør i Bufdir
Magnus Askim, anskaffelsesdirektør

E-post: Magnus Askim

Telefon: 971 96 282

 

 

 

Nils Hjelle, intern revisjonsdirektør, Bufdir
Nils Hjelle, intern revisjonsdirektør  

E-post: Nils Hjelle

Telefon: 901 97 981

Oversikt over direktører i Bufetat

Ingrid Pelin Berg

Ingrid Pelin Berg, regiondirektør Region øst

E-post: Ingrid Pelin Berg

Telefon:  466 15 059

 

 

 

Pål Christian Bergstrøm

Pål Christian Bergstrøm, regiondirektør Region nord

E-post: Pål Christian Bergstrøm

Telefon: 466 15 502

 

 

 

Jonny Berg

Jonny Berg, regiondirektør Region Midt-Norge

E-post: Jonny Berg

Telefon: 466 17 438

 

 

 

Ellen Ølness Nadim

Ellen Ølness Nadim, regiondirektør Region sør

E-post: Ellen Ølness Nadim

Telefon: 466 17 727

 

 

 

Marianne Kildedal, fungerende direktør i Bufetat, region vest
Marianne Kildedal, regiondirektør Region vest (fung.) 

E-post: Marianne Kildedal

Telefon: 450 65 450

 

 

 

Henning Østrem

Henning Østrem, direktør - Bufetat Senter for administrasjon og utvikling, BSA

E-post: Henning Østrem

Telefon:  917 76 263Publisert 27. februar 2015
Oppdatert 30. mars 2020