Region Midt-Norge

(Dekker Trøndelag og Møre og Romsdal)

Telefon: 466 17 500
E-post: region.midt@bufetat.no

eDialog (Les mer om dette)

Postadresse: Postboks 2233, 3103 Tønsberg
Besøksadresse: Nordre gate 12, Trondheim
Fakturaadresse: Bufetat, region Midt-Norge, Fakturamottak DFØ, Postboks 4738, 7468 Trondheim

Reklamesendinger, kataloger, aviser, tidsskrifter og lignende sendes til enhetens besøksadresse.

Region nord

(Dekker Nordland, Troms og Finnmark)

Telefon: 466 15 500
E-post: postmottak@bufetat.no

eDialog (Les mer om dette)

Postadresse: Postboks 2233, 3103 Tønsberg
Besøksadresse: Betongveien 2, 9515 Alta
Fakturaadresse: Bufetat, region nord, Fakturamottak DFØ, Postboks 4738, 7468 Trondheim

Reklamesendinger, kataloger, aviser, tidsskrifter og lignende sendes til enhetens besøksadresse.

Region sør

(Dekker Agder, Viken, Vestfold og Telemark)

Telefon: 466 18 000
E-post: postmottak@bufetat.no

eDialog (Les mer om dette)

Postadresse: Postboks 2233, 3103 Tønsberg
Besøksadresse: Olav Trygvasonsgate 4, 3125 Tønsberg
Fakturaadresse: Bufetat, region sør, Fakturamottak DFØ, Postboks 4738, 7468 Trondheim

Reklamesendinger, kataloger, aviser, tidsskrifter og lignende sendes til enhetens besøksadresse.

Region vest

(Dekker Vestland og Rogaland)

Telefon: 466 19 300
E-post: region.vest@bufetat.no

eDialog (Les mer om dette)

Postadresse: Postboks 2233, 3103 Tønsberg
Besøksadresse: Strandgaten 59, 5004 Bergen
Fakturaadresse: Bufetat, region vest, Fakturamottak DFØ, Postboks 4738, 7468 Trondheim

Reklamesendinger, kataloger, aviser, tidsskrifter og lignende sendes til enhetens besøksadresse.

Region øst

(Dekker Oslo, Viken og Innlandet)

Telefon: 466 16 000
E-post: region.ost@bufetat.no

eDialog (Les mer om dette)

Postadresse: Postboks 2233, 3103 Tønsberg
Besøksadresse: Kanalveien 18, 2004 Lillestrøm
Fakturaadresse: Bufetat, region øst, Fakturamottak DFØ, Postboks 4738, 7468 Trondheim

Reklamesendinger, kataloger, aviser, tidsskrifter og lignende sendes til enhetens besøksadresse.