Telefon: 466 15 000

E-post: postmottak@bufetat.no

eDialog (Les mer om dette)

Ved henvendelser eller søknader som skal inneholde originale dokumenter, og ved forespørsler om gjennomført adopsjon eller informasjon om biologisk opphav, egner dessverre ikke eDialog seg. Da må du sende henvendelsen med vanlig post.  

Postadresse: Postboks 2233, 3103 Tønsberg
Besøksadresse: Olav Trygvasonsgate 4, 3125 Tønsberg

Fakturaadresse: 

  • Du kan sende faktura til Bufdir/ Bufetat / BSA på elektronisk handelsformat (EHF). 
  • Vår elektroniske adresse er det samme som vårt organisasjonsnummer: 986128433 (legges inn uten mellomrom) 
  • I enkelte systemer må også landkoden oppgis. Adressen blir da: 0192:986128433
  • Alle fakturaer og kreditnotaer må merkes med 3600+initialene til ansatt i Bufdir/Bufetat/BSA (bestillerreferanse).

Reklamesendinger, kataloger, aviser, tidsskrifter og lignende sendes til enhetens besøksadresse.