Telefon: 466 15 000

E-post: postmottak@bufetat.no

eDialog (Les mer om dette)

Postadresse: Postboks 2233, 3103 Tønsberg
Besøksadresse: Olav Trygvasonsgate 4, 3125 Tønsberg

Fakturaadresse: 

  • Du kan sende faktura til Bufdir/ Bufetat / BSA på elektronisk handelsformat (EHF). 
  • Vår elektroniske adresse er det samme som vårt organisasjonsnummer: 986128433 (legges inn uten mellomrom) 
  • I enkelte systemer må også landkoden oppgis. Adressen blir da: 0192:986128433
  • Alle fakturaer og kreditnotaer må merkes med 3600+initialene til ansatt i Bufdir/Bufetat/BSA (bestillerreferanse).

Reklamesendinger, kataloger, aviser, tidsskrifter og lignende sendes til enhetens besøksadresse.