Sentralbord: 466 15 000 
Åpningstid 08.00 - 15.45 (15. mai - 14. september: 08.00 - 15.00)

E-post: postmottak@bufdir.no

eDialog (Les mer om detteVed forespørsler som gjelder adopsjonssaker, egner dessverre ikke eDialog seg. Da må du sende hendvendelsen med vanlig post. 

Postadresse: Postboks 2233, 3103 Tønsberg
Besøksadresse: Fredrik Selmers vei 3, 0663 Oslo

Fakturaadresse: 

  • Du kan sende faktura til Bufdir/ Bufetat / BSA på elektronisk handelsformat (EHF). 
  • Vår elektroniske adresse er det samme som vårt organisasjonsnummer: 986128433 (legges inn uten mellomrom) 
  • I enkelte systemer må også landkoden oppgis. Adressen blir da: 0192:986128433
  • Alle fakturaer og kreditnotaer må merkes med 3600+initialene til ansatt i Bufdir/Bufetat/BSA (bestillerreferanse).

Organisasjonsnummer: 986 128 433 

Sende bekymringsmelding? Ta kontakt med kommunen din. 

Reklamesendinger, kataloger, aviser, tidsskrifter og lignende til direktoratet sendes til Bufdir, Postboks 6299 Etterstad, 0603 Oslo.