Sentralbord: 466 15 000 
Åpningstid 08.00 - 15.45 (15. mai - 14. september: 08.00 - 15.00)

E-post: postmottak@bufdir.no

eDialog (Les mer om dette)

Postadresse: Postboks 2233, 3103 Tønsberg
Besøksadresse: Fredrik Selmers vei 3, 0663 Oslo
Fakturaadresse: Bufdir, Fakturamottak DFØ, Postboks 4738, 7468 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 128 433 

Reklamesendinger, kataloger, aviser, tidsskrifter og lignende til direktoratet sendes til Bufdir, Postboks 6299 Etterstad, 0603 Oslo.

Sende bekymringsmelding? Ta kontakt med kommunen din.