Hvordan jobbe med kjønnsdelte utdanningsvalg

Unges utdanningsvalg er i stor grad kjønnsdelte. Andel jenter og gutter som tar kjønnsutradisjonelle programvalg på videregående er om lag 5 prosent. Dette er en likestillingsutfordring. På denne siden kan kommuner, skoleledelse, lærere og rådgivere finne inspirasjon til å bedre legge til rette for at unge får økt kunnskap og erfaringer å basere sine utdanningsvalg på, uavhengig av kjønn.