Dette er kompetansemiljøer som årlig mottar tilskudd fra Bufdir for arbeid med likestilling.