Kjønnslikestilling

Bufdirs arbeid med kjønnslikestilling

Bufdir er fagdirektorat på likestilling og ikke-diskriminering. Vi har ansvar for å fremme likestilling og hindre diskriminering, blant annet på grunnlag av kjønn.

Les om vårt arbeid med kjønnslikestilling