Tips politiet

Politiet ønsker tips om rasistiske, diskriminerende og hatefulle ytringer på internett, også informasjon om nettsteder der slike ytringer formidles.

Diskriminerende eller hatefulle ytring betyr å true eller å fremme hat på grunn av hudfarge, etnisk opprinnelse, religion, livssyn, legning eller funksjonsnedsettelse.

Å melde fra om hatefulle ytringer er viktig, både for deg, dine venner og samfunnet. Da hjelper du politiet å få oversikt over omfanget av hatefulle ytringer. På den måten bidrar du til at andre ikke blir utsatt for slike ytringer. 

  • Tipsmottaket er bemannet døgnet rundt.
  • Tipsene håndteres av Hatkrimgruppa - nasjoanlt kompetansemiljø på hatkriminalitet.

Du må kontakte ditt lokale politi dersom du ønsker å anmelde et konkret straffbart forhold. 

Dersom det haster, ring politiets nødtelefon 112.

Tips politiet om hatefull ytringer på internett (ekstern lenke)