Aktivitets- og redegjørelsesplikten (ARP)

Arbeidsgivere i private og offentlige virksomheter og offentlige myndigheter har fra 2020 fått en styrket plikt til arbeide med likestilling og ikke-diskriminering. Dette kalles aktivitets- og redegjørelsespliktene (ARP). Denne veilederen viser hvordan dette skal gjøres.