Invitasjon til å gi høringssvar

Bufdir sender med dette forslag til retningslinje for utredning av omsorgssituasjon for barn mellom 0-6 år på offentlig høring.

Frist for å sende inn svar er 6. mars 2022.

Forslag til retningslinje

Se forslag til retningslinje.

Forespørselen om høringssvar er sendt en rekke instanser og organisasjoner vi har vurdert som relevante, men vi gjør oppmerksom på at alle som ønsker det kan delta.  Høringssvar gis ved å fylle ut svarskjema for høringen.

Høringsbrev

Les hele høringsbrevet

Høringssvar

Frist for å sende inn høringssvar var 6. mars 2022. Høringen er nå avsluttet.

Kontakt

Prosjektleder Marthe Finstadsveen marthe.finstadsveen@bufetat.no