Invitasjon til å gi høringssvar

Bufdir sender med dette forslag til retningslinje for vurdering av samværsordning ved omsorgsovertakelse på offentlig høring.

Frist for å sende inn svar: 13. mars 2022.

Forslag til retningslinje

Se forslag til retningslinje.

Forespørselen om høringssvar er sendt en rekke instanser og organisasjoner vi har vurdert som relevante, men vi gjør oppmerksom på at alle som ønsker det kan delta.

Adresseliste - høring samvær retningslinje.pdf

Høringsbrev

Les hele høringsbrevet:

Høringsbrev samvær retningslinje.pdf

Høringssvar

Frist for å sende inn høringssvar var 13. mars. 2022. Høringen er nå stengt.

Innkomne høringssvar

I svarene der det kun står et tall, er dette vurdert på en skala fra 1 til 5, hvor 5 er "i svært stor grad", og 1 er "i svært liten grad".

Kontakt

For mer informasjon, kontakt prosjektleder Elin Skogøy.