Finnes det noe mer meningsfullt enn å redde et barn eller en ungdom? Du har erfaring fra arbeid med utsatte barn eller ungdom. Vi har ledige oppdrag som beredskapshjem, spesielt for ungdom mellom 12 og 18 år. Godtgjørelse tilsvarende full årslønn.

Beredskapshjem er et fosterhjem som tar vare på barn og unge i akutte situasjoner og for korte perioder. Det er en utfordrende og berikende oppgave som krever en robust og raus familie. Som beredskapshjem har dere omsorgen for barnet inntil en annen og mer varig løsning i fosterhjem eller institusjon er funnet, eller til barnet flytter tilbake til foreldrene sine. 

Krav til beredskapshjem

Det er en fordel om minst én av de voksne i beredskapshjemmet har relevant utdanning eller erfaring fra arbeid med barn og/eller ungdom, for eksempel erfaring som kommunalt fosterhjem. Annen relevant kompetanse eller personlig egnethet kan kompensere for dette kravet.  

Beredskapshjem får opplæring, og delta i gruppeveiledning med andre beredskapshjem. Dessuten får dere jevnlig faglig oppdatering, og deltar på samlinger med andre beredskapshjem. Det er også en bakvakttelefon som hjemmene kan ringe døgnet rundt for å få råd og oppfølging.

Beredskapshjem får godtgjørelse tilsvarende full årslønn.

Ledige oppdrag som beredskapshjem

Følg disse lenkene så finner du informasjon om ledige oppdrag nær deg, vilkår og hva som kreves for å bli beredskapshjem:

Les historiene til disse flotte familiene som er beredskapshjem i dag

Silje Kjerland - Bondevett og hjertevarme 
Silje Kjerland og mannen hennes har alltid ønsket å bli beredskapshjem. – Vi bygget huset vårt med tanke på at det skulle være plass til mange barn, med både god plass rundt spisebordet og to vaskemaskiner. Det er sikkert mange som mener vi er gale, smiler Silje.

Bente – Barna nyter tryggheten her
Hun forteller i intervjuet at det har vært kjempekjekt. Og hun har lært en del om hvordan man får barn til å le, eller være stille og følge med. Det er nyttig kunnskap.

 

Finn din lokale fosterhjemtjeneste

Ønsker du å få tilsendt informasjon om det å være fosterhjem? Har du spørsmål? Vil du melde deg på informasjonsmøte? Ta kontakt med fosterhjemstjenesten der du bor.

Eller se oversikt over fosterhjemstjenestene