Er det utenkelig for deg å skulle «starte på nytt» med små barn? Vi har et stort behov for fosterhjem til ungdommer.

Ungdommene trenger noen som kan gi de trygge rammer i hverdagen til å kunne fullføre videregående skole, bli introdusert for ulike fritidsaktiviteter og lære seg om voksenlivet. Som fosterforelder bidrar du til å gi ungdommene de redskapene og det nettverket de trenger for å kunne klare seg videre i livet.    

Ulike behov

I Nord-Norge har vi et stort behov for fosterhjem som kan ta i mot ungdom for kortere og lengre perioder. Dette er ungdom med ulik problematikk og varierende behov for oppfølging. Hjemmene bør ha en overkommelig avstand til videregående skole, og vi ser gjerne at dere også er åpne for å vurdere å ta i mot barn med ulik etnisitet og kultur.

Som fosterhjem får dere

  • Oppfølging fra barneverntjenesten
  • Kurs
  • Opplæring og veiledning
  • Økonomisk godtgjørelse

Nye kurs

Vi bistår dere i en uforpliktende og gjensidig vurderingsprosess gjennom opplæringsprogrammet PRIDE. Vi starter nye kurs på senhøsten 2018 og på nyåret 2019. Dersom dette er noe du eller din familie kan tenke dere å vurdere oppfordrer vi dere om å kontakte din lokale Fosterhjemtjenesten.

Finn din lokale fosterhjemtjeneste

Ønsker du å få tilsendt informasjon om det å være fosterhjem? Har du spørsmål? Vil du melde deg på informasjonsmøte? Ta kontakt med fosterhjemstjenesten der du bor.