Senteret ønsker å vise hva de står for med lilla t-skjorter og bannere.

I forbindelse med sykkelløpet Arctic Race of Norway, hvor Bufetat er en samfunnspartner, bidro mange små og store, idrettslag og bedrifter med å synliggjøre behovet fosterhjem gjennom å bruke lilla trøyer og luer. Flere kjøpesentre i byen takket ja til å bidra, blant annet Nerstranda.   

- Bufetat spiller en viktig rolle i samfunnet. Dette vil vi gjerne være med på å synliggjøre, forteller senterleder Veronica Evertsen.  

(Saken fortsetter under bildet)

- Enkel avgjørelse

Den lilla fargen representerer behovet for fosterhjem samtidig som det hedrer nåværende fosterfamilier. Det er første gang senteret stiller opp i lilla klær for å belyse behovet for fosterhjem, og Evertsen forteller at det var en enkel avgjørelse å ta.  

- Summen av at det blir lilla og at vi får mulighet til å informere litt om fakta gjør det veldig enkelt for oss å delta. 

- Bidrar til kunnskap om forskjeller i samfunnet

(Saken fortsetter under bildet)

Hun forklarer at det også har en positiv effekt ut mot de ansatte på senteret, samt deres kunder, da de lilla t-skjortene er med på å bygge opp kunnskap om at det eksisterer forskjeller i samfunnet. For eksempel det at ikke alle barn vokser opp med trygge og omsorgsfulle vilkår. Det å gjøre en innsats inn mot disse forskjellene er meningsfullt, understreker hun, og oppfordrer samtidig alle som måtte være nysgjerrig på det å være fosterhjem, å ta kontakt med Bufetat og melde seg på et uforpliktende kurs. 

- Styrker det indre verdikompasset 

Butikker og ansatte på Nerstranda var farget lilla gjennom hele torsdagen, da ARN var i Tromsø. Fargen setter et søkelys på et viktig behov i samfunnet. Evertsen forteller at det ikke ligger en finansiell motivasjon bak samarbeidet med fosterhjemstjenesten. - Det er et verdivalg, forklarer hun.  

- Det er egentlig et sånt indre verdikompass som er den virkelige motivasjonen bak samarbeidet. Vi liker at de samarbeidene vi inngår med forskjellige organisasjoner skal ha en mening.  

Møteplass for ungdom og voksne

Kjøpesenteret har også en tendens til å bli en møteplass for både ungdom og voksne og derfor er det viktig at de tar et ansvar for å vise frem de forskjellene som faktisk eksisterer for folk, forklarer Evertsen. Det skal være en møteplass hvor alle føler seg velkomne samtidig som det er en handelsdestinasjon. Derfor er de beviste på fotavtrykket sitt samt det å formidle viktige budskap på de arealene de har.  

- Hvis vi jobber målbevisst over tid med hvem vi ønsker å være, altså det å styrke det indre verdikompasset, så vil det ha en effekt på både ansatte og kunder. Egentlig tror jeg alle bedrifter vil ha godt av å styre litt etter et indre verdikompass.