- Det er en del negativ omtale om barnevernet i media, men under arrangementet har vi kun opplevd å få positive tilbakemeldinger. Det er en av oppsummeringene til Fosterhjemstjenesten etter årets Arctic Race. 

Ansatte fra Fosterhjemstjenesten i Sortland, Tromsø og Bodø har vært i sving hele ARN-uka, med god hjelp fra kommunalt barnevern, fosterforeldre, institusjoner og andre ansatte fra Bufetat, region nord. På stand i Race Village i Tromsø og på målgang av den tredje etappen oppe i Finnvikdalen var Lars Morten Albrigtsen. Han er et nytt fjes i Fosterhjemstjenesten i Tromsø og var med på Arctic Race of Norway for første gang.

 

- Det er en del negativ omtale om barnevernet i media, men under arrangementet har vi kun opplevd å få positive tilbakemeldinger. Slagordet vårt «en god oppvekst varer livet ut» er ikke noe som noen kan si seg uenig i og alle kan relatere seg til det. Jeg tror Bufetat kommer veldig godt ut av det, og det er kjempebra. Ellers så har det vært en del sjauing og lange dager, men noe som har vært veldig artig å være med på. Vi er privilegerte som får gå rundt å gjøre folk glad ved å dele ut ballonger, t-skjorter og luer, sier Lars Morten.

Positivt samarbeid med kommunal barneverntjeneste

Gunn Hamnes fra Fosterhjemstjenesten i Tromsø hadde ansvaret for tredjeetappen som startet på Lyngseidet.

- Det var gull verdt å ha med representanter fra barnevernstjenesten i Lyngen på stand. De kjenner mange mennesker der og vet litt mer om hvem som faktisk kan være aktuelle som fosterhjem, i tillegg til at det var veldig fint med noen ekstra hender på standen, oppsummerer Gunn.

Hektisk ARN-dager

ARN-festen startet allerede på tirsdag i Harstad med et familiearrangement i Folkeparken i regi Bufetat, region nord. Der ble det matservering og forskjellige aktiviteter for rundt 1000 harstadværinger. Onsdag var det lagpresentasjon inne i byen, før selve sykkelrittet startet på Egnenes på Andørja torsdag. Med på alt var blant andre Randi Myrvang fra Fosterhjemstjenesten i Sortland avd. Harstad.

- Vi ble veldig godt tatt i mot på alle stedene vi var og fikk delt ut masse utstyr. Det var veldig gøy å være med, forteller hun.

 

- Vi visste hva vi gikk til 

Hege Fossen Jakobsen ved Fosterhjemstjenesten i Tromsø avd. Finnsnes har brukt våren og sommeren til planlegging av aktiviteter tilknyttet ARN. Hun var med første året Bufetat var ARNs samfunnspartner i 2015, og ser flere ting som har utviklet seg siden da.

- Folk kjenner bedre til samarbeidet vårt. Fra arrangørkommunenes side har det blitt gjort et strålende forarbeid og vi fikk til et veldig godt samarbeid om å fargelegge etappene lilla. I tillegg ville vi ikke ha fått så mye ut av det uten god hjelp fra institusjonene våre. Ellers så hadde vi bedre rutiner på det meste i år, og det kom nok mye av at vi nå visste hva vi gikk til, forteller Hege.