Arctic Race of Norway hjelper Bufetat med å rette søkelyset mot behovet for flere fosterhjem i Nord-Norge, og er også en viktig arena for synliggjøring og ufarliggjøring av velferdstjenesten Barnevern i befolkningen. 

Bufetat, region nord inngikk i 2015 en treårig samarbeidsavtale med Arctic Race of Norway. Målet med det ikke-kommersielle samarbeidet var å hedre fosterfamilier, øke kunnskap rundt behovet i regionen, rekruttere flere fosterhjem og rette fokus mot viktigheten av å kunne gi fosterbarn positive interesser og opplevelser.

Øker interessen

Erfaringer så langt fra samarbeidet er at Bufetats deltakelse i rittet har skapt en vesentlig økning i interessen for, og kunnskapen om, fosterhjem. Rapporteringstallene til Bufetat viser at det siden 2015 har vært en dobling i antall henvendelser fra personer under og etter rittet som ønsker å vite mer om det å være fosterhjem.

Lilla er vår farge

Vi er synlige langs alle etappene med lilla t-skjorter, bemannede stands og andre aktiviteter. Fosterforeldre får delta på aktiviteter knyttet til arrangementet, og fosterbarn har fått dele ut sykkeltrøyen ”Viking Jersey” til beste hjelperyttere under rittet.

Arctic Race som idrettsarrangement står både for engasjement, samhold, dugnadsånd, sunne holdninger, fysisk fostring og mestringsfølelse – verdier som bidrar til å gi barn og unge en trygg oppvekst. Å rekruttere flere fosterhjem er vårt hovedmål.