Ofte stilte spørsmål om det å bli et fosterhjem

Blir man økonomisk kompensert for kostnader og utgifter?
Hvordan forholder vi oss til biologiske foreldrene?
Vil en fosterungdom kreve mer enn et fosterbarn?
Hvordan kan vi vite at vi vil bli et godt fosterhjem?