Eksempel på betaling der begge fosterforeldre er i full jobb. For mer informasjon om betaling og rettigheter, ta kontakt med ditt lokale fosterhjemskontor.

Vibeke og Kristian er fosterforeldre til Martin på elleve år. I tillegg til fosterbarnet Martin har Vibeke og Kristian tvillingene Thomas og Camilla på 17 år. Vibeke jobber som barnehageassistent, Kristian er ingeniør.

De har inngått avtale som vist under med barneverntjenesten i sin kommune:

 • Fosterforeldrene får en arbeidsgodtgjørelse
  Den er på 8 405 kr i måneden (KS-satser for 2019)
  Disse pengene må  de betale skatt av. Beløpet reguleres årlig

 • De får også en månedlig utgiftsdekning som skal dekke klær og fritidsaktiviteter
  Den er på ca. 7 350,- kroner (KS-sats 2019 for aldersgruppen 11-14 år)  
  Disse pengene er ikke skattepliktige. Utgiftsdekningen er aldersinndelt og reguleres årlig

 • I tillegg får fosterforeldrene også disponere Martins barnetrygd fram til Martin er 18 år

Etter at fosterbarnet er fylt 18

Fosterhjemsavtalen med ytelsene beskrevet ovenfor, unntatt barnetrygden, kan vare fram til Martin er blitt 23 år.

I samråd med barnevernstjenesten kan fosterbarn som har fylt 18 år bestemme om de vil at hjelpen de mottar fra barnevernet skal fortsette. Dersom de ønsker det kan de bo i fosterhjemmet eller motta andre former for ettervern til barnet har fylt 23 år.

Ytelsene endres en gang pr. år og blir da gjeldende fra 1. juli.

Les mer om ettervern hos ung.no

Flere spørsmål? Finn din lokale fosterhjemstjeneste

Vil du vite mer om økonomi, betaling og rettigheter kan du ta kontakt med en fosterhjemskonsulent der du bor.

Eller se oversikt over fosterhjemstjenestene