Eksempel på betaling der en av foreldrene er frikjøpt fra sin stilling. For mer informasjon om betaling og rettigheter, ta kontakt med ditt lokale fosterhjemskontor. 

Christine og Tor Andre er fosterforeldre for Julia på fire år. Julia har i sine første leveår har hatt mange ulike omsorgspersoner.  For Julia var det viktig å få muligheten til å falle til ro i fosterhjemmet og bli trygg på sine nye foreldre før hun begynte i barnehagen.

Christine er derfor frikjøpt fra sin stilling som sykepleier i ett år.

 • Christine får en kompensasjon for sin tapte arbeidsinntekt (arbeidsgodtgjøring) 
  Det utgjør ca. 400 000,- 490 000,- kroner på ett år 
  Disse pengene må hun betale skatt av

 • Christine og Tor Andre får en månedlig utgiftsdekning som skal dekke klær og fritidsaktiviteter
  Den er på 5 420 kr i måneden (KS-sats 2019 for barn 0-6 år)  
  Disse pengene er ikke skattepliktige

 • Christine og Tor Andre får også disponere Julies barnetrygd fram til Julie er fylt 18 år.

Når det første året er gått, skal Christine etter planen tilbake i jobb og få sin ordinære inntekt gjennom sin arbeidsgiver. Christine og Tor Andre vil da få et fosterhjemstilskudd (arbeidsgodtgjørelse) på ca. 8155,- kroner i måneden (KS-sats 2018). Dette er penger de må skatte av.

Ytelsene endres en gang pr. år og blir da gjeldende fra 1. juli.

Flere spørsmål? Finn din lokale fosterhjemstjeneste

Vil du vite mer om økonomi, betaling og rettigheter kan du ta kontakt med en fosterhjemskonsulent der du bor.

Eller se oversikt over fosterhjemstjenestene